اسیلاتور

اسیلاتور

با توجه به رشد سریع شبكه های مخابراتی بی سیم، ارتباط بسیار نزدیكی بین الكترونیك و مخابرات میدان پدید آمده است
دسته بندی مخابرات
بازدید ها 69
فرمت فایل docx
حجم فایل 201 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

اسیلاتور

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

اسیلاتور

با توجه به رشد سریع شبكه های مخابراتی بی سیم، ارتباط بسیار نزدیكی بین الكترونیك و مخابرات میدان پدید آمده است. در مخابرات ما با سیستم هایی كار می كنیم كه احتیاج به فركانس دقیق دارند تا از خطاهای جیتر كه منجر به isi می شوند جلوگیری كنیم، با این كار هزینه ها بسیار پایین می آید و نیاز به تكرار كننده های دیجیتال كمتر می شود. بنابراین مهندسان الكترونیك با طراحی كردن نوسان سازهای با دقت فركانسی بالا، خطی در گسترة استفاده و دارای نویزكم به كمك مهندسان مخابرات می آیند. این فركانس دقیق از فركانس كلاك در میكروپروسسورها تا تلفن های سلولی استفاده دارند و هر كدام از این كاربردها احتیاج به توپولوژی خود را دارد. در یكی احتیاج به توان بسیار پایین نیاز نیست ولی در عوض فركانس دقیق مورد نیاز است و در دیگری برعكس. بنابراین یك مبادله در هر كاربرد وجود دارد.

نوسان سازی كه بتواند در گسترة بیشتر فركانس های مخابراتی خاصیت خطی داشته باشد، امروزه مورد نیاز است. بنابراین خطی بودن یك خاصیت مهم برای نوسان سازها است. برای این كار باید به خصوصیات وركتوری كه در نوسان ساز استفاده می شود توجه كافی بشود. امروزه باید به فكر گستره های فركانسی بالاتری بود، زیرا با پیشرفت صنعت فركانس مورد استفاده در وسایل الكترونیكی و مخابراتی بیشتر می شود.

در بخش یك سعی شده تا نوسان سازها بررسی شود و تعاریف و شرایطی كه یك مدار باید داشته باشد تا نوسان كند ارائه شده است. در بخش دوم به طور خاص به بررسی نوسان سازهای LC اختصاص داده شده است و انواع این نوسان سازها به طور مختصر بررسی شده است. در بخش سوم به بررسی VCO ها كه موضوع اصلی این تحقیق است پرداخته شده است و به طور اجمالی ویژگی های ریاضی آنها و شرایطی كه باعث می شوند آنها پركاربرد باشند را شرح داده است. در بخش چهارم در مورد وكتور با مقاومت متغیر بحث می كند و مداراتی كه به آنها ویژگی نزدیك به ایده آل می دهد و در بخش پنجم به وسیلة چند روش ذكر شده در بخش های قبلی به بررسی یك نوسان ساز در گسترة وسیع می پردازیم. قابل توجه است كه بخش پنجم انشاء ا… در گزارش بعدی كامل خواهد شد و هدف اصلی در بخش پنجم تحقق پیدا خواهد كرد.

فهرست مطالب:

مقدمه. 3

بخش 1: تعاریف و مثال های نوسان سازها: 5

بخش 2: نوسان سازهای LC.. 12

نوع 1: نوسان ساز Cross-Coupled.. 15

نوع 2: نوسان ساز كلپیتز: 17

نوع 3: نوسان سازهای یك: 20

بخش 3: نوسان سازهای كنترل شده با ولتاژ (VCO). 24

عامل 1: 24

عامل 2: 24

بخش چهارم: وركتور با مقاومت متغیر. 33

شبكة كالیبره كردن فركانس VCO : 39

اصول وركتورهای ساخته شده با مقاومت متغیر. 43

بخش پنجم: بررسی یك وركتور با مقاومت متغیر كه در طیف گسترده‌ای خطی است. 48

وركتوری در طیف گسترده. 48

نوسان ساز با گسترة وسیع. 49

نتیجه گیری.. 51

مراجع: 52

نوسان‌ساز – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به طور خلاصه خصوصیات یک اسیلاتور را می‌توان به شرح زیر توصیف نمود: اسیلاتور یا نوسان‌ساز مداری است که پس از طی مدت زمان کوتاهی پس از اتصال تغذیه مستقیم، به نوسان پایدار می‌رسد. اسیلاتورها در ابتدا با استفاده از بازخورد مثبت ناپایدار شده و دامنه نوسان رو به افزایش می‌نهد. اما در دامنه‌ای معین این افزایش دامنه متوقف شده و …
‏۱ نوسان ساز خطی · ‏۱.۱ نوسان ساز بازخورد · ‏۱.۳ مدارها · ‏۲ نوسان ساز رلاکسیون

اسیلاتور کنترل‌شده با ولتاژ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ (به اختصار VCO) یک اسیلاتور الکترونیکی است، که برای کنترل فرکانس نوسان توسط ولتاژ، طراحی شده‌است. فرکانس نوسان متناسب با ولتاژ DC ورودی، تغییر می‌کند، می‌توان سیگنال پیام را به VCO (اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ) داد و مدولاسیون فرکانس (FM)، مدولاسیون فاز (PM) و مدولاسیون پهنای …
‏۲ اسیلاتور کریستالی … · ‏۳ معادلات برای حوزهٔ زمان در VCO

اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟ | کزاز الکترونیک

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ – اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟ مقدمه. نوسان سازها یا مولدهای موج در سیستمهای مختلف الکترونیکی دارای کاربردهای وسیع و حساسی می‌باشند. در مدارهای مخابراتی ، دیجیتالی و بسیاری دیگر از مدارهای الکترونیکی نوسان سازها به عنوان یکی از بخشهای اصلی تلقی می‌شود. آنچه که در طراحی نوسان سازها بیشتر مورد توجه قرار …

اسیلاتور یا نوسان ساز – سایت تخصصی برق

اسیلاتور یا نوسان ساز چیست: اسیلاتور ها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی وصوتی در مدارات رادیوئی استفاده می شوند و دارای خروجی موج سینوسی هستند. گرچه شکل موج ها میتوانند مانند موج مربعی یا دندانه اره ای متفاوت باشند.شکل موج هاممکن است dc ویا ac باشند. شرايط لازم براي نوسان: اگر هر مداري موارد زیر را داشته باشد آن مدار خواه يا …

اسیلاتور ها

Center Line. بر مبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی می توان تشخیص داد که روند صعودی یا نزولی است. بدین مفهوم که اگر شاخص اسیلاتور از پایین رو به بالا حرکت کرد سیگنال خرید یا صعود ایجاد می شود و اگر از بالا رو به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کرد سیگنال فروش یا نزول ایجاد می شود. در اسیلاتورهای Banded خط …

[PDF]اﺳﯿﻼﺗﻮرﻫﺎي : ﻓﺼﻞ اول 4 RF 5 ﻣﻘﺪﻣﻪ 7 اﺳﯿﻼﺗﻮر ﮐﻮﻟﭙﯿﺘﺲ 9 ﻫﺎرﺗ

ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎرت. AT-AC101-02. را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و. ﻣﺪار اﺳﯿﻼﺗﻮر ﮐﻮﻟﭙﯿﺘﺲ را روي. آن. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻻزم. اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺎژول را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺗﺎ. LED. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ. ﻣﺪار اﺳﯿﻼﺗﻮر ﮐﻮﻟﭙﯿﺘﺲ. روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪار اﺳﺖ . ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻒ و. ﺧﺎزن را وارد ﻣﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﭘﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻂ …

طراحي يک اسيلاتور موج ميليمتري کم نويز CMOS با استفاده …

توسط عطايي ميلاد – ‏مقالات مرتبط
در اين مقاله بر حسب اندازه ترانزيستورها و بهره بازخورد اسيلاتور، نقطه هايي را پيدا مي کنيم که بهره هسته فعال اسيلاتور در آنها بيشينه باشد. براي پياده سازي بهره هسته فعال از يک ترانسفورماتور استفاده کرده ايم. اين ترانسفورماتور را به شکلي در مدار قرار مي دهيم که هم زمان هم بهره لازم براي بازخورد نوسان ساز تامين گردد و هم قسمتي از …

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور | آموزش بورس در مشهد | باشگاه …

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور. همه ما بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیكاتور استفاده كردیم حتی گاهی به اشتباه آن ها را مترادف فرض و به جای یکدیگر به كار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره كاربرد این دو ابزار در جامعه تكنیكال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها شود و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیكاتور ها و اسیلاتور …

کریستال و اسیلاتور ها – فروشگاه قطعات الکترونیک آی …

کریستال ها ، اسیلاتور ها و کریستال اسیلاتورها در این شاخه قرار دارند.

جلسه چهاردهم – اسیلاتور سینوسی – درس مدارهای مخابراتی – …

جلسه چهاردهم – اسیلاتور سینوسی, آموزش درس مدارهای مخابراتی، فیلم های کلاس استاد علی مدی در دانشگاه صنعتی شریف، 27 جلسه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *