جزوه-مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها

جزوه-مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها

این جزوه در مورد مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها در 100 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 149 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

جزوه-مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها

فروشنده فایل

کد کاربری 4075

کاربر

 • تعریف سازمان :
 • الف ) تعریف فنی اقتصاد خرد از سازمانها :‌ سازمان یك ساختار پایدار ، رسمی ، اجتماعی است كه سرمایه و نیروی كار ( عوامل تولید كه توسط محیط تأمین می شوند ) به وسیله بنگاه از طریق فرایند تولید به كالاها و خدمات ( برون داده های تحویلی به محیط ) تبدیل می شوند .
 • كالاها و خدماتت به وسیله محیط مصرف می‌شوند ، كه سرمایه و نیروی كار بیشتری به عنوان درون داد در حلقه بازخور تأمین می‌كند .
 • ب ) تعریف رفتاری واقع گرایانه تر از سازمان : سازمان مجموعه است از حقوق ، امتیازات ، تعهدات و مسئولیت ها كه در طول دوره ای از زمان از طریق كش مكش و حل كش مكش به ظرافت به توازن رسیده اند . دیدگاه رفتاری از سازمان بر مناسبات گروهی ، ارزش ها و ساختارها تأكید می ورزد .
 • مقایسه تعریف فنی و رفتاری سازمان ‌: تعریف های فنی و رفتاری از سازمان ها با یكدیگر متناقض نیستند ، در واقع یكدیگر را كامل می‌كنند . تعریف فنی به ما می گوید چگونه هزاران بنگاه در بازارهای رقابتی سرمایه ، نیروی كار و فناوری اطلاعات را تركیب می‌كنند ، در حالی كه مدل رفتاری ما را به درون یك بنگاه می‌برد تا بببینیم چگونه آن فناوری بر كارهای داخل سازمان تأثیر می گذارد .
 • سازماندهی، عمل بازآرایی اجزاء است که بر اساس یک یا چند قاعده صورت می‌گیرد. در مدیریت، سازماندهی را فرآیندی می‌دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می‌شود.سازماندهی در حکم فرایندی است که به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و حیات سازمانی به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی و کارایی را حاصل گرداند، بستگی خواهد داشت. در واقع سازماندهی شامل وظایفی است که باید اجرا شود، تشخیص کسانی است که باید اجرا کنند، چگونگی گروه‌بندی وظایف و تعیین کسانی است که باید گزارش دهند یا گزارش بگیرند. باتوجه به تعریف فوق، این فرآیند شامل سه مرحله زیر است:
 • طراحی و تعریف کارها و فعالیت‌های ضروری
 • دسته‌بندی فعالیت‌ها بر حسب مشاغل و منصب‌های سازمانی تعریف شده
 • برقراری رابطه میان مشاغل و منصب‌های سازمانی، برای کسب اهداف مشترک
 • همچنین، سازماندهی در دین اسلام، مورد توجه بسیار بوده است. تا آنجا که علی بن ابیطالب می فرماید:

اگاه باش که جامعه تحت نظارت تو به طبقات مختلفی تقسیم شده اند و کار هیچگروهی جز با گروه دیگر به کمال نمی‌رسد و هیچ دسته‌ای از دسته‌ای دیگر بی نیاز نیست

 • تعریف كنترل
  دانشمندان و نویسندگان مدیریت ، تعاریف مختلفى از كنترل و نظارت ارائه كرده اند كه هر كدام از زاویه اى به نظارت و كنترل نگاه كرده و آن را مورد بررسى قرار داده اند. در این جا دو مورد از بهترین و جامع ترین تعریف ها را درباره نظارت و كنترل مطرح خواهیم كرد:
  1. یكى از تعاریف نسبتا جامعى كه از نظارت و كنترل انجام گرفته ، تعریفى است كه استیفن رابینز ارائه كرده است . او معتقد است كه كنترل را این گونه مى توان تعریف كرد: كنترل عبارت است از فرایند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از این كه آن ها همان گونه كه برنامه ریزى شده اند، انجام مى پذیرند؛ و نیز اصلاح كردن انحرافات قابل ملاحظه و مهم .
  بنابر این تعریف ، نظارت و كنترل ، فرایندى است براى كسب اطمینان از این كه اقدامات و فعالیت هاى جارى سازمان ، در جهت اهداف پیش بینى شده و منطبق با اقدامات برنامه ریزى شده ، مى باشد. بنابراین ، مى توان گفت كه كنترل و نظارت فرایندى است كه بایدها را با هست ها؛ مطلوب ها را با موجودها؛ و پیش بینى ها را با عملكردها مقایسه مى كند، و تصویر روشنى از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مسئولان و مدیران سازمان قرار مى دهد.
  2. از دیگر تعاریف نسبتا جامع در مورد كنترل ، تعریفى است كه رابرت ماكلر ارائه كرده و در آن ، عناصر و اجزاى اصلى فرایند كنترل را نشان داده است . او معتقد است : كنترل ، تلاشى است سیستماتیك و نظام مند به منظور تعیین استانداردهاى عملكرد، براى اهداف برنامه ریزى شده ، طراحى سیستم باز خور نمودن اطلاعات ، مقایسه عملكرد واقعى با استانداردهاى از پیش تعیین شده ؛ مشخص كردن این كه آیا انحرافاتى وجود دارد یا نه ؛ و تعیین میزان اهمیت آن ها؛ و نیز انجام دادن اقدامات اصلاحى براى حصول اطمینان از این كه همه منابع شركت به شیوه اى بسیار مؤ ثر و با حداكثر كارآیى ممكن ، در جهت دستیابى به اهداف شركت مورد استفاده قرار گرفته است .

در یك سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود تا او از نقاط ضعف و قوت عملكرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثر بخشی بیشتر كوششهایش بكار برد.
از طرفی سازمانها نیز نیاز به شناخت كارآئی كاركنان خود دارند تا براساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم تولید و ارائه خدمات خود بیفزایند.
ارزشیابی ابزاری است كه سازمانها و كاركنان را در تامین این نیاز ها كمك میكند حال چنانچه این ابزار به خوبی طراحی و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد ، وسلیه مناسب برای تشویق ، آموزش و بهسازی و بعضاً تنبیه كاركنان خواهد بود .
ازجمله مهمترین مسائل دربرنامه‌های ارزشیابی ،تعیین معیارهای شایستگی ومكانیزم سنجش آنهاست .
برای این منظور عمدتا معیارهای مختلفی در ارتباط با صفات افراد و فرآیند و نتایج كار ، تعیین و برای سنجش آنها نیز از مقیاسهای متعدد و متنوع استفاده شده است .
در طراحی نظام ارزشیابی حاضر ، با بررسی مفاهیم ارزشی ، اندیشه منطقی و بهره گیری از تجارب چند ساله ، دیدگاهی نو بدست آمده و برای تحقق آن با تكیه بر تكنیك‌های « مدیریت مبنی بر هدف » و « مقیاس رتبه‌ای ترسیمی » از روش « مدیریت عملكرد » استفاده شده است .
در این دیدگاه نظر نخست آن است كه شایستگی كاركنان ، در حاصل و نتیجه كار آنان مشهود متجلی است و موفقیت آنان در پایان كار ، حاكی از شایستگی آنان خواهد بود . ولی صرف این موفقیت ، تصویر كاملی از شایستگی را بدست نمی دهد و تمام شایستگی آنان را نمایان نمی‌سازد بلكه نحوه كسب موفقیت نیز درخور اهمیت است . بنابراین علاوه بر مسئله نیل به هدف و كسب موفقیت ، چگونگی این حركت و میزان تلاش و كوشش كارمند در طول اجرای فعالیتها ، توانائیها و نیز تصمیمات اخلاقی وی نیز مورد سنجش واقع می شود .
كارمند یك سازمان عضو جامعه بزرگتری ( جامعه ) است كه اعضاء آن تحت تاثیر فرهنگ و اعتقادات مخصوص آن جامعه قرار می‌گیرد . بنابراین چگونگی فرهنگ و معتقدات اجتماعی نیز بدون شك تاثیر قابل ملاحظه ای در طرز رفتار افراد و نیل به اهداف سازمانی را به همراه دارد.
تئوریهای ارزشیابی
تعاریف ارزشیابی :
تعریف های متعددی پیرامون ارزشیابی عملكرد كاركنان توسط نویسندگان مدیریت ارائه گردیده است ، كه به چندین نمونه ازآنها« دركتابهای مدیریت مذكور است» اشاره می گردد :
1- ارزشیابی شایستگی عبارت است از سنجش منظم وسیستماتیك كار افراد دررابطه با نحوه انجام وظیفه آنها درمشاغل محوله وتعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد وبهبود .
2- فراگردارزشیابی عبارت است از یك سلسله اقدامات رسمی برای بررسی عملكردكاركنان در فاصله زمانی معین وشامل تمامی رفتارهای فرد درارتباط باكاركرد او درآن دوره زمانی می‌گردد .
3- هرگونه اقداماتی كه به گردآوری ، نظارت ، مشاركت و ارائه وكاربرد اطلاعات موجود درمورد كاركنان با هدف افزایش كارآیی می انجامد ارزشیابی گفته می شود.
4- منظورازتعیین شایستگی ارزیابی درجه كفایت ولیاقت كاركنان از لحاظ انجام وظایف مشاغل محوله وتقبل مسئولیت ها درسازمان است كه باید بطور عینی وسیستماتیك بعمل آید .
5- ارزشیابی عملكردمبتنی بركار همان گونه كه از عنوان موضوع برمی آید عبارتست از سنجش و اندازه گیری كار ونتیجه بدست آمده از كار با مقیاس وشاخصی كه بعنوان كمیت وكیفیت مورد نظر را با دقت وبه گونه ای عینی وبه دور از داوری های شخصی وملاكهای مبهم ارزشیابی بتوان اندازه گیری كرد .
وجوه مشترك دركلیه تعاریف فوق وسایر تعاریفی را كه در این جا ذكر نشده را می‌توان به گونه زیرخلاصه نمود :
ارزشیابی عبارت است از:
1-سنجش واندازه گیری حاصل ازكار ونتایج حاصله
2- ارزشیابی باید بصورت منظم وسیستماتیك انجام پذیرد
3- ارزشیابی باید برای یك دوره زمانی مشخص صورت پذیرد
4- ارزشیابی باید براساس وظائفی كه به هریك از كاركنان محول می شود انجام شود .
« ابراهام مازلو » معتقد است كه یك فرد عادی ( در فرهنگ غرب ) در كودكی تحت تاثیر نیازهای فیزیولوژیكی و ایمنی قرار میگیرد . در سنین اولیه زندگی نیاز به عشق و محبت در او ظاهر می‌شود ولی در سالهای بعد و در دوران رشد شخصیت ، بتدریج نیازهای قدر و منزلت و خودیابی بر رفتار او حاكم می شود.
به اعتقاد وی ، هركوششی كه باعث وقفه و مانع سیر تكامل رشد روانی به ترتیب مذكور شود برای فرد زیان آور است . در جامعه امروز سازمانها بدون توجه به نیازهای كاركنان خود افراد می‌خواهند كه همه وقت و انرژی خود را صرف ازدیاد تولید و ارائه خدمات و افزایش بهره وری كنند كه این امر باعث عدم ارضاء نیازهای خودیابی كه لازمه رشد شخصیتی آنان است میگردد كه نتیجه نهائی آن كاهش كارآئی سازمان و اثربخشی اهداف سازمانی را بدنبال خواهد داشت .
بنابراین توجه مدیران به نیازهای مختلف افراد تحت سرپرستی و ارضاء نیازهای مختلف آنان باعث ایجاد انگیزه و افزایش كارآئی وبهره وری آنان در انجام وظایف شغلی و در نهایت افزایش بهره وری سازمان و به دنبال آن در نیل اهداف سازمان را تسهیل می نماید.
انگیزش : بین آنچه كه انسان انتظار دارد و آنچه بدست می آورد ، تفاوت و فاصله وجود دارد لذا برای از بین بردن یا كاهش این اختلالات و فاصله ، انسان به انجام عمل معین یا رفتار خاص ( انگیزش ) دست می زند . برای توضیح این مطلب ، مفاهیمی همچون پاداش ، هزینه ، نتیجه و سطح مقایسه تعریف می شود.
پاداش ( Reward) : كوششی را كه یك فرد برای رفع نیازها و ارضاء خاطر خود انجام میدهد به پاداش گویند. شخصی كه بدین ترتیب نیاز او ارضاء شده و رضایت خاطری بدست آورده است پاداش گرفته و لیكن پاداش صرفاً به پول و مزایای مادی اطلاق نمی شود.
هزینه ( Cast) : هزینه عبارت از گذشت و محرومیتی كه در نتیجه انجام فعالیت معینی ، برای شخصی كه آن فعالیت را انجام داده است حاصل می شود ( مانند خستگی و نگرانی )
نتیجه : به تفاضل هزینه ها از پاداشها

Sara | جزوه مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها در 100 صفحه …

این جزوه در مورد مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها در 100 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. تعريف سازمان : الف ) تعريف فني اقتصاد خرد از سازمانها : سازمان …

[DOC]اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز

مباني سازمان و مديريت. مدرس : شفيع … مديران در اين سطح مستقيما مسئول توليد کالا و خدمات هستند مانند سرپرستان. …. 2)گزينش علمي کارکنان و آموزش و تربيت آنان.

جزوه مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها – فروشگاه فایل

فروشگاه فایل – خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود. مرجع بزرگ دانلود پاورپوینت، جزوه درسی و انواع فایل های دانلودی.

جزوه مبانی مدیریت واصول سرپرستی |16946| کاکتی دانلود

۱ آبان ۱۳۹۶ – جزوه مبانی مدیریت واصول سرپرستی (16946):مبانی مدیریت جزوه اصول … دانلود مقاله اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان اصول سرپرستی و …

جزوه مبانی مدیریت واصول سرپرستی |4523| کوانتوم دانلود

۱۵ آبان ۱۳۹۶ – جزوه مبانی مدیریت واصول سرپرستی (4523):جزوه مدیریت و اصول … (اصول سرپرستی) مبانی تئوری سازمان: سازمان رسمی سازمان عبارت است ازعده ای …

جزوه-مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها -در 100 صفحه-docx – …

۶ مهر ۱۳۹۶ – جزوه-مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها -در 100 صفحه-docx تعريف سازمان : الف ) تعريف فني اقتصاد خرد از سازمانها : سازمان يك ساختار پايدار …

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها – مرجع علوم مدیریت …

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.

جزوه-مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها -در 100 صفحه-docx – …

۶ مهر ۱۳۹۶ – کلمه کلیدی:جزوه مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها,مدیریت سازمانها,سرپرستی سازمانها,سرپرستی,مدیریت و سرپرستی سازمان,تعریف سازمان,.

جزوه مبانی مدیریت واصول سرپرستی |29964| بُت

۲۱ مهر ۱۳۹۶ – جزوه مبانی مدیریت واصول سرپرستی (29964):خلاصه کتاب اصول … دانلود تحقیق با موضوع مدیریت و سرپرستی در سازمان زندان ها، در قالب word و در 9 …

جزوه-مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها -در 100 صفحه-docx – …

۶ مهر ۱۳۹۶ – لطفا پس از مطالعه اولیه فایل جزوه-مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها -در ۱۰۰ صفحه-docx در صورت اطمینان از خرید فایل از کادر دانلود در پایین مطلب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *