مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی


توضیحات: 22 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپیوندد باید برنامه ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می‌یابد باید با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط برقرار شود. در این زمینه ارتباطات وسیله به دست آوردن حاصل کار از دیگران به شمار می‌رود و به عنوان فرآیند انتقال و دریافت اطلاعات تعریف می‌‌شود.

ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی است. بدون ارتباطات، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات وانتقال آنها ممکن نیست.

ارتباط عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثر گذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود. (فرهنگ،17:1372)

ارتباط فرآیندی است که از طریق آن مفاهیم را با استفاده از علائم و سمبل های کلامی و غیر کلامی در یک زمینه مشخص ایجاد، حفظ و اداره می کنند(کچینگز1، 2004: 8).

ارکان اصلی فرایند ارتباطات:

کاتر12 ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده است : یک فرستنده پیام، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام می فرستد که او به آن پاسخ می‌دهد .

به مفهوم ساده فرایند ارتباط در شکل ذیل نشان داده شده است(رابینز13، 2003: 284):

……………………..

ارتباطات سازمانی :

ارتباط سازمانی عبارت است از انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین افراد سازمان (الوانی،168:1384). ارتباط سازمانی فرآیندی است که می توان بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و سازمانهای فراوان داخل و خارج سازمان بر قرار کرد. (رضاییان،472:1384)

…………………

– ویژگی‌های ارتباطات سازمانی:

ارتباط سازمانی به‌عنوان یكی از حوزه‌های تخصصی ارتباطات كلامی یا گفتاری22، از مباحث مهم مدیریت به‌شمار می‌رود. این‌گونه از ارتباط شكلی از ارتباط میان‌فردی است؛ كه در آن ارتباط به‌طور مستقیم بین دو یا چند نفر از افراد، در مجاورت فیزیكی هم، واقع می‌شود و به‌دلیل وجود ویژگی‌های خاص خود، تشكیل‌دهنده‌ی حوزه متمایز و شاخص در مطالعه‌ی ارتباطات شده است.

…………………..

– تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط :

1. ارتباط سازمانی وظیفه‌مدار است؛ سازمان‌ها، مجموعه‌های هدف‌مدار هستند؛ كه فعالیت‌های آن‌ها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی، هماهنگ شده‌اند.

……………

انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی :

همه‌ی انواع سازمان‌ها ممكن است به‌عنوان مجموعه‌ای از تشكل‌های هدف‌دار در نظر گرفته شوند؛ كه افراد در آن‌ها به‌دلایل متعددی با یكدیگر ارتباط دارند، اما انگیزه‌ی اصلی مشاركت، این است كه اهداف سازمانی و شخصی به‌واسطه عملكرد جداگانه افراد به‌آسانی قابل حصول نیستند؛ اما می‌توان به‌وسیله عملكرد گروهی به آنها جامه‌ی عمل پوشاند؛ بنابراین ارتباط در سازمان‌ها می‌تواند عامل دست‌یابی به اهداف سازمانی به‌شمار رود

…………….

– انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی :

در یك سازمان دارای ساختار رسمی، فرایند ارتباطات را می‌توان این‌گونه تقسیم‌بندی كرد:

1. ارتباطات رسمی؛ برخی از كانال‌های ارتباطی، مجاری ارتباطی هستند؛ كه به‌طور رسمی به‌وسیله مدیران و دیگر افراد ذی‌نفع طراحی و اجرا می‌شوند. چنین كانال‌هایی برای ایجاد جریان‌های اطلاعاتی به‌سمت پائین، افقی و بالا طراحی شده‌اند. وجود این كانال‌ها برای مرتب كردن و هماهنگی فعالیت‌های افراد در پست‌های مختلف آن ساختار ضروری است.

……………..

– فرایندهای ارتباطات سازمانی:

1. فرایندهای جامعه‌پذیری؛ در هر سازمانی فرایندهای ادراكی و رفتاری گوناگونی صورت می‌گیرد؛ كه از طریق آن‌ها افراد به‌سازمان می‌پیوندند و با آن یكی شده و در آن می‌مانند. یكی از این فرایندها جامعه‌پذیری است كه سازمان‌ها سعی می‌كنند؛ از طریق فرایندهای رسمی و غیررسمی جامعه پذیری بر انطباق افراد تأثیر بگذارند و فرد را جزئی از سازمان كرده و ارزشها و هنجارهای سازمان خود را به وی منتقل نمایند.

……………..

– سبك‌‌های ارتباطی در سازمان :

1. سبك كنترلی؛ در این سبك، كه سبكی یك‌طرفه به‌شمار می‌رود، فردی كه عامل ارتباطی است و ارتباط برقرار می‌كند، به اقدامات و تفكرات خاص افراد دیگر، در رابطه با خودش، جهت خاصی می‌دهد و آن‌ها را محدود می‌كند. در این سبك، ارتباط‌گر هدایت‌گر است و هدفش هدایت دیگران است.

…………..

– روابط بین سازمانی :

سازمان‌ها برای بقاء در محیط، اغلب روابط مداومی را با سایر سازمان‌ها برقرار می‌كنند.

“الیور 24″، شش اقتضای مهم مؤثر بر شكل‌گیری روابط بین سازمانی را این‌گونه بیان كرده است:

1. الزام: “الیور” اشاره دارد، كه یك سازمان به‌منظور برآورده كردن الزامات قانونی یا تنظیم‌كننده‌ی خود، روابط یا تبادلاتی را با دیگر سازمان‌ها برقرار می‌كند؛

جهت ارتباطات سازمانی :

در داخل سازمانها ارتباط در چهار جهت جداگانه جریان دارد:

ارتباط روبه پایین:

ارتباطی که از یک سطح سازمان به سطح پایین تر آن جریان دارد، ارتباط رو به پایین نامیده می شود. زمانی که یک مدیر با کارمند خود ارتباط بر قرار می کند، اولین نوع ارتباط که به ذهن می رسد، ارتباط رو به پایین است. رهبران و مدیران از این نوع ارتباط برای تعیین اهداف، انتقال سیاستها و رویه ها به کارکنان، خاطر نشان کردن مشکلاتی که به توجه ویژه ای نیاز دارند و باز خورد عملکرد کارکنان، استفاده می کنند(رابینز26، 2003: 284).

……………

– کانالهای ارتباطی رسمی و غیر رسمی :

ارتباط سازمانی اثر بخش در بر گیرنده کانالهای ارتباط رسمی است. کانالهای ارتباطی رسمی در یک سازمان، ساختار رسمی سازمان را نشان می دهد و به صورت نزدیکی با سلسله مراتب سازمانی ارتباط دارد. بسیاری از سازمانهای بزرگ کانالهای ارتباطی بوروکراتیک یاسنتی بسیاررسمی رابه کارمیگیرند؛این سازمانهاکارکنان راملزم می کنندتابرای برقراری ارتباط سازمانی ازاین کانالهااستفاده کنند(کچینگز27، 2004: 10).

……………………………

– ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت :

هنری مینتز برگ عامل ارتباطات را به عنوان یكی از مهم ترین عوامل در ایفای نقش مدیران بیان می‌كند. با استقرار كانال ارتباطی صحیح بین مدیر و كاركنان پنج هدف زیر تحقق می‌یابد:

…………….

موانع ارتباطی :

مانع ارتباطی عبارت است از هر نوع عامل یا علتی که در راه ارسال یا درک پیام اختلال ایجاد کند. موانع ارتباطی را می توان به دو گروه موانع خارجی و موانع داخلی تقسیم کرد. موانع خارجی به عوامل فیزیکی

منابع

ایوار، مجید؛ یاری ناصریه، محمد؛ عزیزی، صدیقه(1391). بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان های دولتی. كنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.

بابای اهری، مهدی، (مدیریت بحران سازمانی)، کمال مدیریت، شماره 4و5.1384

………………

……………………..

Christal L.Catcings,(2004),”Relationship of organizational communication methods and leader”, Master of science, Agust.

Robbins, Stephen P(2003). “Organizational Behavior”, prentice4Hall Inc,tenth edition.

………………….

…………………………….

[PDF]ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – مطالعات رسانه ای

توسط ملکیان – ‏2012
ﺷﻮد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط. ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ارزش ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. اﻟﻒ. -. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. 1. -. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي ﺷﺒﮑﻪ. اي. ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.

[PPT]ارتباطات سازماني

بسیاری از نظریه پردازان علم ارتباطات انسانی وسازمانی بر این واقعیت تاکید دارند که اختلال در ارتباط یک سازمان نه تنها سازمان را پیش نمی برد بلکه زمینه ساز …

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی – …

تعریف نظری متغیرهای تحقیق 10 … بخش اول: ارتباطات سازمانی 16 2-2-1. مقدمه 16 2-2-2. سازمان 17 2-2-3. ارتباط 17 … 2-2-9-2 نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 36

[PDF]تأثير مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان …

ارتباط تار و پود سازمان را به هم پيوند مي دهد و موجب يکپارچگي و وحدت سازماني … 5. مبانی نظری. 5-1. ارتباط. ارتباط انگاره ای است که با آن دو نفر، سطح يکديگر را می …

تحقیق ارتباط و نظریه های ارتباط و تاریخچه ارتباطات …

پیشینه تحقیق ارتباط و نظریه های ارتباط و تاریخچه ارتباطات سازمانی و انواع آن و رضایت شغلی و نظریه های آن دارای ۶۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت …

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ

۲۸ فروردین ۱۳۸۹ – ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ … ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻳـﻦ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ، ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﺍﺛـﺮﺑﺨﺶ ﻭ. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ … ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪﻳﺮ.

تدوین فصل دوم پایان نامه مدیریت | mahshid firouzabadi | …

۱۰ شهریور ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری. مبانی نظری و پیشینه … مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارتباطات سازمانی. مبانی نظری و …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان –

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت. ﺗﻮﻟﯿﺪي ….. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراك ﺷﺪه و – مطالعات مدیریت …

توسط بهرامی – ‏2015
۲۴ دی ۱۳۹۲ – ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراك ﺷﺪه. ﻣﯽ. ﭘﺮدازد … ﻓﺮدي و ﭼﻪ در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه. ﻫﺎﺳﺖ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ. : اﻟﻒ.

بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباطات سازمانی در یک …

توسط غضنفری – ‏2015
این مهم از طریق ایجاد ارتباط معنادار و هدفمند واحدها و افراد میسر است. … در این مقاله به منظور اثربخش کردن ارتباطات سازمانی یک سازمان دولتی، عوامل و متغیرهای مؤثر بر آن مورد مطالعه قرار … نظریه های ارتباطات سازمانی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. 13.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *