مبانی نظری اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان

مبانی نظری اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان

مبانی نظری اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 6
فرمت فایل docx
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

مبانی نظری اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان


توضیحات: 63 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

تاریخچه اعتیاد:

گفته می شود که مصرف تریاک به عنوان یک ماده ی مکیف مقارن دوران ظهور یافت : از این رو است که عادت و اعتیاد به موا مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی است در ایران مطرح است ». مع هذا درمورد آغاز کشت خشخاش در ایران تاریخ معینی در اختیار نیست مگر آنکه فقط اقدام به کشت تریاک را در ایران به سده هیجدهم میلادی منسوب داشته اند. « آغاز زراعت تریاک سده هیجدهم می باشد…. دیری نپایید که (کشت تریاک) رونقی بسزا یافت . با پشتکار درویش نمایان هندی در ماهان کرمان بهترین تریاک فراهم گردید. چون « تریاک کاری» آزاد بود بی رویه و به دست هرکس پیش رفت و در پس پرده هم ، استعمار با تمام نیرو زراعت آنرا ترویج نمود. « در زمان سلطنت قاجاریه ، کشیدن تریاک یکی از

…………..

– مروری بر تعاریف ، اصطلاحات و مفاهیم :

اعتیاد و وابستگی دارویی:

در چند دهه ی اول قرن بیستم، واژه اعتیاد به مواد شیمیایی به حالتی خاص اطلاق می شد که در اثر مصرف مواد به وجود می آمید. در آن زمان این اعتقاد وجود داشت ، افرادی که این مواد را استفاده می کنند به نحوی دارای ویژگی های غیر طبیعی هستند (تقوی، 1386).

………………

سوء مصرف :

برای تعریف و مفهوم سازی مشکلات مربوط به مصرف مواد و الکل بر حسب اطلاعات عینی تلاشها ی زیادی انجام شده ولی این تلاشها همواره به موفقیت منجر نشده اند. یکی از اصلاحاتی که طی سالها ی اخیر با پدیده ی اعتیاد و وابسشتگی پیوند بسیار نزدیکی پیدا کرده، اصطلاح سوء مصرف می باشد . انجمن روانپزشکی آمریکا(1994) این اصطلاح را به همراه ملاک های تشخیص آن به به شکل زیر معرفی نموده است :

……………….

– انواع مواد و طبقه بندی آنها :

پیش از شروع بحث درباره ی انواع مواد و طبقه بندی آنها ، آشنایی با چند اصطلاح که در طول بررسی و آشنایی با انواع مواد ضروری است ارائه می شود.

مواد روان گردان :

………………..

مواد مخدر:

اصطلاح مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می شود که اعتیاد آور باشند. بعضی از این مواد تخدیر کننده نبوده، ممکن است ایجاد تحرک و توهم نمایند. بنابراین به توصیه برخی از صاحبنظران این اصطلاح را باید در مورد موادی به کار برد که مصرف آنها در انسان حالات غیر عادی ایجاد می نماید. این حالات غیر عادی که عموماً هم مطلوب و لذت بخش است، به صورت موقت یا کاذب ایجاد می شود( قربان حسینی ، 1388).

……….

– مکاتب:

– عوامل زیستی – فیزیولوژیک(دیدگاه زیستی- فیوزولوژیک):

عوامل مطرح زیستی – فیزیو لوژیک که در دیدگاهی با همین نام معروفیت دارد، به دو دسته تقسیم می شوند:

الف- تبیین زیست شیمیایی و فیزیولوژیک به عنوان عوامل مطرح در وقوع(پدید آیی) وابستگی به مواد و نگهداری یا دوام آن.

………….

مکانیسم چهارم : تحمل کارکردی یا فونکسیونل :

در این مکانیسم پدیده های تحمل و محرومیت حاصل تغییرات سازگارانه عصبی تلقی می شود. در واقع سازگاری کارکردی در سیستم اعصاب ، بخشی از یک فرآیند تعادلی به حساب می آیند که با تاثیر حاد دارو شناختی پس از سوء مصرف مواد مقابله می کنند. برای مثال بسیاری از دارو های مورد سوء مصرف ، مثل باربیتورانها، بنزودیازپایینها و الکل که خاصیت ضد اضطرابی و خوب آور دارند ، علاوه بر اثرات دارو شناختی ویژه ای که دارند، از توانایی عمل شبیسه به گابا(GABA) نیز برخوردارند. این مسئله باعث می شود تا ضمن مصرف مستمر این مواد تغییرات سازگارانه، مانند کاهش تولید و آزاد سازی انتقال دهنده در سیناپس یا کاهش تعداد گیرنده های اختصاصی گابا به وقوع بپیوندند. چنین اثری ممکن است مسئول پدیده ی تحمل باشد، در نتیجه به دلیل ایجاد تحمل ، شخص برای کسب همان اثرات دارو شناختی به مصرف داروی بیشتری نیار پیدا می کند . اگر در چنین وضعیتی دارو ناگهان قطع شود، دوام تغییرات سازگارانه در کارکرد گیرنده می تواند به کاهش ناگهانی در فعالیت انتقال منجر شود و مشکلاتی را به بار آورد. برای مثال مصرف حاد مواد افیونی شلیک و آزاد سازی نورآدرنالین را در ساقه مغز کاهش می دهد، همین امر می تواند منجر به کاهش (یا افزایش) گیرنده های این تعدیل کننده در آن ناحیه شود. در وابستگی و تحمل کارکردی، مطرح ترین موضوع، تغییرات افزایشی یا کاهش در گیرنده های انتقال دهنده عصبی است که آن را مسئول وقوع آثار و علایم وابستگی به بعضی از مواد می دانند(آتش پور و همکاران، 1381).

……………….

2- نقش عوامل توارثی – ژنتیکی در وقوع وابستگی :

تبیین های ژنتیک بر تحقیقات فامیلی، دوقلوها، فرزند خوانده ها، و اخیراً بر دخالت ژنهایی که بیش از چند سال از شناسایی آنها نمی گذرد، متکی است.

مطالعات ژنتیکی و خانوادگی و اختلالات همراه :

در اغلب موارد متخصصین بیماری های مختلف را در شکل خالص آنها و بدون وجود ارتباط با سایر بیماریها مورد مطالعه قرار می دهند. اما بیماریها را به ندرت می توان به صورت خالص و محض در نظر گرفت .

…………….

اعتیاد و اختلالات روانی همراه :

در اغلب موارد اعتیاد و بیماری های روانی را با یکدیگر می توان ملاحظه کرد. در جمعیت های بالینی ، همراهی اعتیاد و بیماری های روانی از یک همراهی تصادفی صرف، شیوع بیشتری دارد. این همراهی از هر دو سوی پیوستار مذکور امکان پذیر است. چه اعتیاد به سمت بیماری وچه از بیماری به سمت اعتیاد. بدین ترتیب این امکان وجود دارد که هر کدام از آنها باعث بروز دیگری شوند. مطابق مطالعات صورت گرفته 6/36 درصد الکینهای مزمن از یکی از بیماری های روانی رنج می برند. خطر اختلالات دو قطبی را در معتادین مورد مطالعه خود 1/53 درصد برآور کرده اند. این مقدار بیش از 4 برابر وضعیت عادی و در جمعیت

……………

مطالعات خانوادگی و ژنتیکی :

تؤام بودن اعتیاد و بیماری های روانی چیزی فراتر از وقوع تصادفی آنها ست . لذا بسیاری از محققان معتقدند این اختلالات منشاء خانوادگی داشته و آ«ها را به این مسیر هدایت می کند تا ارتباط اعتیاد و مشکلات روانشناختی را

…………

مطالعات فرزند خواندگی :

این مطالعات مذکور امیدوار است که بتواند وراثت ژنتیکی را از تاثیرات محیطی جدا کرده و چشم انداز مشخصی را در خصوص ارتباط عوامل خطر آفرین توسعه ببخشد. بی تردید شباهت فرزند خوانده به والدین پذیرنده اش ، بر نقش فرهنگ و محیط کار تاکید می نماید. مطالعات فرزند خواندگی به عامل وراثت در بروز الکلیسم و افسردگی بیش از عامل محیط صحه گذاشته است. مطالعه بر روی 71 فرزند خوانده ای که دارای تاریخچه ای از اختلالات مذکور بوده اند نشانداده که میزان شباهت اختلالات آنها به والدین اصلی خود بیش از گروهی بود که تاریخچه اختلال نداشتند( افسردگی 1/2 درصد مقابل 3/0 درصد ، 5% >p و الکلیسم 4/5 درصد در مقابل 0/2 درصد، 5% >p ؛ البته چنین تفاوتی کمتر قابل تعمیم به همه موارد بوده و نمی تواند توجیه کننده وراثت صرف در بیماری های مذکور باشد(آتش پور و همکاران، 1381).

……………..

الکلیسم و اضطراب :

هر چند عواملی چون آگورافوبیا (ترس از مکان های باز) و فوبیای اجتماعی ( ترس غیر منطقی از ارزیابی دیگران ) با الکلیسم ارتباط نزدیکی تری دارد اما اختلال پانیک ( اختلال وحشت زدگی) و اضطراب منتشر یا تعمیم یافته نیز با اعتیاد به الکل مرتبط می باشند. عقیده عموم محققین ، بر این است که ترسهای مرضی عوامل مستعد کننده شخص برای اعتیاد به الکل هستند، اما در عین حال اعتیاد به الکل فرد را برای تجربه اختلال وحشت زدگی و اضطراب منتشر آماده می کند. (آتش پور و همکاران، 1381).

………………….

عوامل روانشناختی :

در باب عوامل روانشناختی مطرح در وقوع وابستگی (اعتیاد) دید گاههای با خاستگاههای متفاوتت از طرف روانشاسان ارائه شدهاست. وجه تمایز اصلی این دیدگاه ها آن است که می توان هر یک از آنها را بر پایه یکی از گرایشات اصلی روان تحلیل گری (روان تحلیل گر)، رفتار گرایی (یادگیری)و دیدگاه شناختی مطرح

………………

– دیدگاه روان تحلیل گری:

عوامل شخصیتی و وابستگی به مواد (اعتیاد):اولین دیدگاه مطرح در روانشناسی که بر عوامل شخصیتی در وقوع وابستگی (اعتیاد) تاکید نموده، رویکرد روان تحلیل گری بوده است. بر اساس نگرش روان تحلیل گران، وابستگی(اعتیاد) به عنوان یک اختلال در ردیف سایر اختلالات تقلی می شود. شخصیت هر فرد از ساختار سه گانه( نهاد، خود، فرا خود ) و سطوح سه گانه هشیاری (هشیار، نیمه هشیارو نا هشیار) تشکیل شده است.هر انسانی از بدو تولد ، مراحل رشد روانی و جنسی معینی را تا دوران بلوغ سپری می کند. چنانچه عبور از هر مرحله تحولی با موفقیت سپری نشود ، فرد در آن مرحله تثبیت شده، در صورت مواجهه با عوامل فشار زا و ناکامیها در بزرگسالی به رفتار مرحله قبلی رشد بازگشت می کند.

………….

محرومیت دهانی یا تثبیت شدگی در مرحله رشد دهانی:

فروید که به صورت پراکنده در آثار خود راجع به معتادان اظهار نظر کرده، معتادان را دارای ویژگی های رفتار بازگشت کننده به خاطر تثبیت شدگی در مرحله دهانی می دهند. به این ترتیب معتادان افرادی معرفی می شوند که به دلیل عدم ارضاء از ناحیه ی دهان، در مرحله رشد دهانی تثبیت شده، در بزرگسالی به طور افراطی این ارضاء را در مصرف مواد مخدر جستجو می کنند(چیرلو، برینی ،کامبیازو ومازا، 1378). سایر نظریه پردازان روان تحلیل گر نیز تا حدی بر این محرومیت دهانی تاید دارند. به باور این گروه، معتادانی با ویژگی تثبیت شدگی در مرحله دهانی دارای مشخصات باترز تردید نسبت به خود، فعل پذیری، اتکاء به دیگران و دارای توقعات و آرزو های دور از دسترس می باشند(ساراسون و ساراسون ، 1383).

…………..

رشد نایافتگی شخصیتی و ناتوانی در غلبه بر بحرانهای رشدی و کسب هویت:

گروه دیگری از روان تحلیل گران در کنار تثبیت شدگی دهانی، تعابیری از رشد نایافتگی شخصیت افراد وابسته به مواد ارائه نموده، اظهار می دارند که افراد معتاد در غلبه بر بحرانهای رشد و کسب هویت، که هر فردی در زندگی خود با آن مواجه است، دچار ناتوانایی های جدی می باشند. (چیرلیو و همکاران، 1378)

…………

حالت دفاعی سرخوشی :

برخی از روان تحلیل گران، دلیل ادامه مصرف مواد توسط معتادان را غلبه بر احساس افسردگی که در پی هر بار مصرف مواد پدید می آید، ذکر کرده اند.

روزنفلد در نظریه خود معتادان را افرادی مضطرب و افسرده و دارای احساس نا امنی معرفی می کند و معتقد است معتادان به دلیل حمایت

……………….

فرا خود تنبیه گر :

آخرین عامل مطرح که توسط بری از روان تحلیل گران به آن اشاره شده، فرا خور تنبیه گیر است. این گروه اعتقاد دارند که معتادان به دلیل اضطرابی که حاصل تعارض میان مسائل اخلاقی و تمایلات جنسی و غریزی است( غالبا اضطراب اخلاقی نامیده می شود) تلاش می کنند با مصرف مواد با این اضطراب مقابله کنند. ویژگی های افراد با فراخود تنبیه گر، شامل احساس تنهایی و خجالتی بودن، بی حوصلگی، تحریک پذیری، بسیار حساس و از نظر جنسی سرکوبگر می شود. در این دسته از افراد، مواد قادر است، برای مدتی بخشی از مشکلات آنها را رفع نماید(کاپلان و سادوک، 1384).

…………

آسیب شناسی روانی و دیگر ویژگی های شخصیتی مرتبط با اعتیاد:

مطالعات مقایسه ای بین گروه معتادان و غیر معتادان نشان می دهد که معتادان به نوعی دارای اختلای هستند. اختلال اضطراب فراگیر، اختلال هراس، اختلال افسردگی اساسی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال های روان پریشی و اختلال دو قطبی با درصد های متفاوتی بین زنان و مردان معتاد گزارش شده است.

………..

اختلال شخصیت و اعتیاد :

اختلال شخصیت به انعطاف نا پذیری و ناسازگاری بودن مجموعه ای از صفات شخصیتی اطلاق می شود که موجب ناراحتی روانی یا اختلال قابل ملاحظه در کار کرد ها و زندگی روزمره می شود.اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، اختلال شایعی در بین زندانیان و وابستگان بهمواد است. فقدان وجدان، زیر پا نهادن حقوق دیگران، عبرت نگرفتن از تنبیه و مجازات ، ویژگی های مبتلایان به این دو اختلال است. برخی آمار

………….

– دیدگاه رفتار گرایی و رفتاری – شناختی :

در دیدگاههای مربوط به یادگیری ، در باب اعتیاد سه نظریه بر اساس شرطی سازی کلاسیک، یادگیری بر اساس شرطی سازی کنشگر و یاد گیری اجتماعی که به آن یادگیری مشاهده ای نیز می گویند، وجود دارد.

یاد گیری بر اساس شرطی سازی کلاسیک

………….

یاد گیری بر اساس شرطی سازی کنشگر:

در شرطی سازی کنشگر ، یاد گیری حاصل پیامد های منفی و مثبت رفتار قلمداد می شود. ویکلر (1984) جزء نخستین کسای است که نقش عوامل مربوط به شرطی سازی کنشگر را در وابستگی ( اعتیاد) مطرح کرده است. ویکلر………

…………

یادگیری اجتماعی (مشاهده ای):

یادگیری مشاهده ای ، به وسیله مشاهده دیگران و توجه به پیامدهایی که از انجام رفتار مشخصی عاید آنان می شود، به وقوع می پیوندد. طبق این دیدگاه وابستگی به مواد، الگویی از رفتار اکتسابی است که غالبا از طریق الگو برداری پدید آمده ، به وسیله ی پیامد های متنوع مربوط به مواد تقویت شده است. بر اساس این نظریه افراد نه تنها چگونگی مصرف مواد را از طریق فرآیند های درگیر در یادگیری مشاهده ای ، یعنی توجه ، یاد سپاری

…………….

دیدگاه شناختی :

فرآیند های ذهنی واسطه میان محرک ها و رویداد ها با پاسخ های انسان بوده و شامل مواردی چون برنامه ها، اهداف، نا هماهنگی، طرحواره ها، انتظارات، ارزشیابیها و اسناد ها می باشند. عوامل شناهتی چندی تا کنون به عنوان عوامل مطرح در وقوع وابستگی به مواد مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

الف- نقش باورها و انتظارات

باور های افراد یکی از جنبه های وابستگی به مواد است که تا حدودی مورد بی توجهی قرار گرفته است . این باور ها شامل معانی متعددی است که مصرف داروها و مواد برای افراد دارد.(لیدنزی و پاول 1377). معتقد است اشخاص به طور ناگهانی و توجیه ناپذیر قربانی وابستگی به مواد نمی شوند، آنها به طور فعال درگیر مصرف دارو ها می شوند و نگرشها ، باور ها، هدف ها و انتظارات آنها در این بین نقش اساسی

…………

ج- شیوه های مقابله :

انسانها هنگام مواجهه با عوامل فشارزای زندگی خود، همواره تلاش می کنند تا با بکارگیری فرد با فشار ها و مشکلات در دسترس خود، فشار های وارده

……….

د- منبع کنترل :

از دیدگاه شناختی رفتاری ، منبع کنترل یکی از انتظارات تعمیم یافته ای است که در سطحی وسیع و در موقعیت های متفاوت در شروع و تداوم رفتار های انسان دخالت می کند. در تقسیم بندی های کلی و اولیه افراد از لحاظ منبع کنترل به دو دسته تقسیم می شوند:

الف- گروهی که موقعیت ها و شکستها ی خود را به خود و توانائیهای درونی خود نسبت می دهند، چنین افرادی دارای منع

…………

ه : کارآیی یا کار امدی شخص :

انتظارات و باور های افراد از توانائیها و صلاحیت های خود در رابطه با امور روزمره، بسیاری از رفتار های آنها را تحت تاثیر قرار می دهد . به طور مشخص کارآیی شخصی ، یعنی د اوری هر فرد دربازه اینکه او توانایی انجام الگوی رفتاری خاص را دارد. رابینسون به نقل از آتش پور وهمکاران(1381) به

…………

– درمان:

– دارو درمانی

مهم ترین و فوری ترین درمان از نظر زیستی – فیزیولوژیکی، سم زدایی و قطع وابستگی فیزیولوژی است. به طور کلی درمان جامع و کامل معتادین در دو مرحله ی ، بازگیری و بازتوانی صورت می گیرد. بازگیری به دو صورت ترک تدریجی و ترک ناگهای انجام می پذیرد. در ترک تدریجی، برای رفع یا کاهش ناراحتی حاصل از محرومیت مواد، از داروهای مخصوص استفاده می گردد. مانند: متادون، L.A.A.M، بوپرنورفن، نالوکسان، نالترکسان، کلوئیدین و … (مددی و نوغانی ، 1384).

…………..

– روان درمانی پویشی:

در این قسمت به دو روش درمان غیردارویی (ترک تدریجی و ترک ناگهانی) اشاره میشود. در روش ترک تدریجی، طبق جدول خاص ( زیر نظر پزشک) که بر حسب نوع اعتیاد و میزان مصرف تهیه می شود، فرد مبتلا سعی می کند، به طور تدریجی از مصرف روزانه خود کم نماید تا آن که پس از انقضای دوره مقرر که مصرف به صفر رسید است، عدم اعتیاد را به تأیید آزمایشگاه مشخص گردد. برای کنترل علائم سمپاتیک که در این روش بروز می نماید، می توان حداقل روزانه دوبار استحمام با آب ولرم، مصرف زیاد مایعات سالم، ماساژ کامل بدن ، استفاده از کیسه های آب گرم و … استفاده شود. در روش ناگهانی، هیچ نوع دارویی استفاده نمی شود و فرد مبتلا در محل خاصی نگه داری می گردد که در زمان ترک به خود و اطرافیان صدمه ای نرساند. این روش، به دلیل غیرانسانی بودن آن و عوارض جانبی، تقریباً از روش های درمانی مرسوم ، حذف شده است. مرحله بازتوانی که پس از سم زدایی صورت می گیرد از مهم ترین و حساس ترین زمان برای رسیدن به اهداف درمان است و اگر در اجرا این مرحله سهل انگاری صورت پذیرد درمان ناتمام و بی نتیجه خواهد ماند. پیروزی و موفقیت در درمان اعتیاد، منوط به شرکت در فعالیت های بازتوانی است. شرکت در جلسات روان درمانی، مشاوره،آموزش خانواده، آموزش ابراز وجود و قاطعیت از ضروریات درمان یک فرد وابسته است. روان درمانی یعنی استفاده از هر نوع رویه ، شیوه و یا رویکردی که بر اختلالات ذهنی ، هیجانی یا رفتارهای مددجو، اثر تسکینی یا درمانی دارد. از انواع درمان های غیردارویی که در زمینه وابستگی به مواد مخدر به کار می روند، می توان به روان درمانی پویشی ، رفتار درمانی ، شناخت درمانی، درمانهای شناختی – رفتاری ، گروه درمانی، آموزش خانواده ، ممدکاری اجتماعی، اجتماع درمان مدار و گروه های خودیار اشاره نمود. روان درمانی پویشی را اسب پیر جنگی روان درمانی لقب داده اند. باترکیب اصول روان درمانی پویشی با درمان های شناختی رفتاری و به کارگیری آن در فرایندهای آموزشی بهداشت روانی معتادین به منظور افزایش ادرات افراد از خود، دیگران و آینده، نقش پویاتر و موثرتری داشته است(باوی، 1388).

……………

– رفتار درمانی:

امروزه رفتار درمانی به عنوان یکی از رویکردهای مهم درمانی محسوب می شود. نخستین بار لیندزلی، اسکینر

…………..

– شناخت درمانی:

شناخت درمانی، مبتنی بر نظریه ساده ای است که می گوید به جای حوادث بیرونی ، افکار و طرز تلقی های فرد است که روحیه وی را شکل می دهد. به عبارت دیگر، یکی از فرض های اساسی شناخت درمانی این است که افراد بر حسب ادراکی که از امور و رویدادها دارند به انها واکنش نشان می دهند. دوم این که این شناخت های نادرست منجر به اختلالات هیجانی در افراد میشوند. با این که روش ها و فنون شناخت

……………

– درمان شناختی – رفتاری:

درمان شناختی – رفتاری یک رویکرد بالینی نسبتاً نوپاست که می کوشد فرد را در محیط یا بافت زیستی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار دهد و با تکیه بر اصول نشأت گرفته از رشته های مختلف رواشن شناسی و سایر علوم وابسته، تفکر منطقی، زندگی سالم و عاقلانه را به او بیاموزد. از خصوصیات CBT می توان به کوتاه مدت بودن ان، دارا بودن هدف و ساختار، انعطاف پذیری آن و انطباق با سایر درمان اشاره نمود (کارول،1382).

……………

– گروه درمانی

گروه درمانی، نوعی مداخله درمانی پیشگیرانه است، به صوتی که درمانگر، افراد رابر اساس ویژگی ها و مشکلات خاص دعوت به شرکت در جلسات گروهی می نماید. این نوع گروه درمانی، مستلزم ایجاد نوعی رابطه عاطفی است تا در اینجو عاطفی، افراد یکدیگر را بپذیرند و در بیان محرومیت ها، حمایت کنند و در مورد بائورها و عقاید ناسالم ، نقش بازخورد دهنه را به یکدیگر داشته باشند(اسرار،1381).

……………….

منابع

منابع فارسی :

ابراهیمی ، سهیلا.(1379).بررسی رابطه گریز دختران 12 تا 18 سال شهر تهران با میزان اعتماد بنفس آنها با مشکلات اجتماعی. رساله دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران.

ابوالقاسمی، شهنام .(1382). اثر بخشی رفتار درمانی شناختی ، دارویی و پلاسیبو در درمان اضطراب تعمیم یافته. رساله دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران

f1f2.blogfa – اعتیاد و نظریه های اعتیاد

اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني كه به علل گرايش توجه نشود، درمان جسمي و رواني براي مدت كوتاهي نتيجه خواهد داد و معتاد دوباره …. كجروي دامنه بسيار گسترده و انواع و اقسام دارد مي‌تواند جزئي باشد مانند رعايت نكردن …

[PDF]تعریف اعتیاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ – ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﻭﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. …. ﺡ)ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎﯼ ﻓﻮﺭﻭﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ. ﻭ) ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺳﻨﺦ ﺷﻨﺎﺳﯽ. -۲. -۱. :۱۴. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ………… ………. .. ……………. ….. . … -۲. -۱. :۱۵. ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺀﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ. ….. ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ ﺍﻓﻴﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ. ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺫﮐﺮ ﻣﯽ.

[PDF]ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و

دردﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و درﻣﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ . ﻫﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺎن راﻫﮑﺎر ﺑﻮد و دﻧﯿـﺎﯾﯽ از … ﺟﺎ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه اي آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؛ ﭼـﻮن … ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي، ﮐﻠﯿﻪ ي اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﻧﺪ … ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. 15. -2. -1 ….. اﻧﻮاع ﻣﻮاد. اﻋﺘﯿﺎد آور ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي. « ﻟﻮﯾﻦ. ،. 1928. » ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺛﺮات.

[PDF]دریافت

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوري. و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ …. ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ، اﻋﺘﯿﺎد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻻﻋﻼج و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن، اﻣﺎ ﻣﻬﺎر ﺷﺪﻧﯽ. و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﯽ …. ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ورود ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑـﻪ اﯾـﺮان وارد ﺷـﺪ وﻗـﻮع ﺟﻨـﮓ و ….. ﻣﺒﺎﻧﯽ. و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ا. ز. ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ. ﺳﺎز ﮐـﺞ.

[PDF]نیازهای پیشگیری اولیه :

در امر پیشگیری از اعتیاد، حداکثر استفاده از توان فرهنگی، آموزش های دینی و اسالمی، ظرفیت …. جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه هاي مصوب درمان و … مبتالیان به مواد مخدر و انواع روان گردان در زمینه اشتغال، اوقات …. حضور یا نبود علل اعتیاد ندارد. ….. نظریه هاي روان شناسي٪مباني نظري پژوهش ها، شامل نظریه هاي جامعه شناختي )51/2.

[DOC]5 . بین میزان آسیب های روحی و روانی در خانواده با اعتیاد جوانان …

هرچه میزان آسیب های روحی و روانی در خانواده افزایش یابد، میزان اعتیاد جوانان نیز افزایش … امروزه جامعه شناسان برای تحلیل علل رویکرد جوانان به اعتیاد، بیش تر روی بی کاری …. وآن ها ممکن است به انواع رفتارهای مخرب و بزهکاری ها از جمله اعتیاد پناه بیاورند. ….. دلاور، علی، (1382)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، …

[PDF]بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی )کم خطر( …

در فصــل دوم از نظریه هــای مختلــف درزمینــه ی اعتیــاد بهــره گرفته شــده اســت. … بررسي علل تغيير الگوي مصرف مواد مخدر از سنتي )کمخطر( به صنعتي )پرخطر( …. ازجملــه مهم تریــن ویژگی هــای یــک تحقیــق علمــی، برخــورداری آن از مبانــی و …. خرده فرهنــگ اســتفاده از تریــاك بــرای درمــان انــواع بیماری هــا در بیــن اقشــار خــاص از مــردم.

[PDF]Untitled – مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز

24/5/95. از ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﺮ. اﻋﺘﯿﺎد. ﺑﻪ. ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر … ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮد ﻣﺎ را در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺎل …. 12. 2-1-1-. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ………………………….. ………………………….. ………………………….. . ….. 2-1-11-1-. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻠﻞ. روي. آوردن. اﻓﺮاد. ﺑﻪ،. وﯾﮋه. ﺟﻮاﻧﺎن. ﺑﻪ. اﻋﺘﯿﺎد.

مطالعۀ موردی ترک اعتیاد مُعتادین به موادِ مُخدر – انسان شناسی و …

از آنجایی که اعتیاد یک رفتار اجتماعی است, متاثر از ذهنی است که معتاد است و … در کنار نظریه های مطرح شده در مورد رفتار, نظریه های یادگیری نیز تغییر در انسانها را به دلیل اهمیت محیط ها مطرح می کنند. ….. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. … مهاجرت علمی : بررسی علل گرایش دانش آموختگان رشته های غیر جامعه شناسی به …

[DOC]مبانی نظری و پیشینه تحقیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها و نیز شرایط بیمار گونه اجتماعی تعریف کرده اند. …. مانند افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر روی می دهند. ….. از دهه ٧٠ میلادی به بعد نظریه دورکیم پیرامون خودکشی،به ویژه آنجا که مسأله …… نظریه پردازان تقسیم بندی های مختلفی از انواع خودکشی ارائه داده اند که …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *