معماری و اقلیم

معماری و اقلیم

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کندبویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود استانجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است
دسته بندی معماری
بازدید ها 9
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

معماری و اقلیم

فروشنده فایل

کد کاربری 4010

کاربر

معماری و اقلیم

چکیده:

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است.انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.

بطورکلی،این پژوهش ها به دو صورت نظری وعملی انجام می گیرد.دروجه اول،مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد و در وجه دوم،با بهره جستن از آمار آب و هوایی مناطق مختلف و انجام تقسیم بندی های اقلیمی،همچنیمقدمه

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است.انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.

بطورکلی،این پژوهش ها به دو صورت نظری وعملی انجام می گیرد.دروجه اول،مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد و در وجه دوم،با بهره جستن از آمار آب و هوایی مناطق مختلف و انجام تقسیم بندی های اقلیمی،همچنین با استفاده از نمونه های ساختمانی مناطق مختلف اقلیمی،آزمایش ها و محاسبات دقیق صورت می گیرد.از آنجا که ازمایش ها عملی در چار چوب وظایف موسسات تحقیاقات ساختمانی انجام می گیرد واین امر تنها با تخصیص بودجه وزمان کافی از سوی سازمانهای مربوطه اماکان پذیر است، همچنین به دلیل نبود امکانات عملی جهت انجام این برنامه ها ودر دست نبودن امار واطلاعات آب وهوایی مناطق مختلف، پژوهش حاضر بیشتردر وجه اول استوار است.

معماری واقلیم، پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد وآغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاک ، حریم امن وبستر بالیدن. با بستگی ای تکامل آفرین؛ الهام بخش والبته ، نه محیط زا. در این معنا، آغوش، خاک واقلیم ، رابط حیات وسرزندگی ونبودشان نمود میرایی است . تجربیات معماری بومی در پهنه جهان وآروین های آن در معماری ایران زمین نیز ، خود گواه تاکیدی بر اندیشه ی فرم زایی ملاحظات اقلیمی در معماری است تا عاملی بر محدودیت آن یا اسارت معمار.

میزان متفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیای مناطق مختلف است، حوزه های اقلیمی متفاوتی در جان پدید آورده که هریک ویژگی های خاصی دارد. محیط زیست ، شهرها وحتی بناهای مربوط به این حوزه های اقلیمی، ویژگیهای خاصی متناسب با شرایط اقلیمی خود به دست آوردند. هدف این گزارش ، تعیین حوزه های مختلف اقلیمی ایران در ارتباط با معماری وارائه اطلاعاتی است که برای دست یابی به طرحهای منطقی معماری وهماهنگ با اقلیم مورد نظر است .

در این گزارش تاثیر هریک از عناصر اقلیمی(تابش آفتاب، رطوبت وباد) برساختمان مورد بررسی قرار می گیرد. در بین این عناصر، تابش آفتاب- که نور وحرارت طبیعی را به وجودمی آورد- مهمترین عنصر محسوب می شود.

حوزه های اقلیمی ایران

تقسیمات اقلیمی در ایران

اصولا در بسیاری در مناطق جهان ،اقلیم بوسیله عرض جغرافیایی و اتفاع از سطح دریا مشخص می شود.ایران با قرار گرفتن بین 25 و 40 درجه عرض جغرافیایی شمالی،در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز، فلات مرتفعی است که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از 475متر است، درصد بسیار کمی از سطح کل کشور را تشکیل می دهند.

با وجود اینک ایران دارای دو حوزه بزرگ آب(دریای خزر و خلیج فارس) است، بدلیل وجود رشته کوه های البرز و زاگرس و نحوه قرارگیری آنها، اثرات این دو حوزه محدود به نواحی بسیار نزدیک به آنها است و این حوزه ها، به ندرت اثری در تعدیل درجه حرارت قسمت های داخلی دارند.

بی تردید در کشوری کوهستانی مانند ایران ،هیچ گاه دو نقطه از نظر اقلیمی مانند یکدیگر نیستند.با این حال، بهترین روش برای دستیابی به پایه ای به منظور تعیین مناطق اقلیمی کشور، همان اصول کوپن است که ناگزیر باید از آن پیروی کرد.

معماری اقلیمی در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معماری گذشته ایران با تکیه به تجربه و تکنیک ساخت و به وسیله مصالح بومی، راه و … در این اقلیم رطوبت زیاد، نزولات جوی فراوان ابستانهای نسبتاً گرم و تغییر درجه …
‏۱ معماری مناطق سرد و کوهستانی · ‏۲ اقلیم معتدل و مرطوب · ‏۳ معماری مناطق گرم و خشک

مقاله کامل اقلیم در معماری و تاثير آن در معماری | نقــــــش …

۲۴ بهمن ۱۳۸۹ – اقلیم در معماری. تاثیر اقلیم در معماری. اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.بویژه در کشور ما که …

[PDF]ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃ

ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎري، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ در آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻻزم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺘﺮﻓﺖ …

memar+ – ویژگی های معماری در اقلیم گرم و مرطوب

این منطقه اقلیمی در امتداد یک نوار ساحلی باریک و نسبتاً طولانی است که بیش از دو هزاركيلو متر طول آن می باشد و از مصب اروند رود در جنوب غربی استان خوزستان شروع …

اقلیم چهارگانه ایران – پارس دیسا

۱۲ فروردین ۱۳۹۴ – اقلیم هر منطقه بدون شک، عامل موثری در تعیین شکل معماری آن منطقه می باشد. راه حل هایی که ساکنین مناطق مختلف در جهت ساخت سرپناه خویش سازگار با …

تاثیر اقلیم بر معماری – معمار آنلاین

۱۰ بهمن ۱۳۹۳ – تاثیر اقلیم در معماری. هدف اصلی دراین تحقیق بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هواییبه موازات سایر عوامل محیطی از …

بررسي تاثير اقليم بر معماري و بافت زواره

توسط گرجي مهلباني يوسف
شايد بتوان گفت يکي از مهم ترين عوامل موثر در طراحي شهرها، اقليم مي باشد. آنچنان که تاثير آن در تمام تار و پود بافت شهري و حتي تک تک بناها و عناصر معماري داخلي …

مقاله ای کامل در مورد اقلیم و معماری 90 صفحه – اقلیم در معماری – …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ – تحقیق در مورد اقلیم و معماری,مقاله در مورد اقلیم در معماری,اقلیم شناسی معماری,اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محيط اطراف آن,تأثير تابش و انتقال …

بررسی نقش اقلیم بر نوع معماری و تزیینات حسینیه ی نواب …

توسط هاشمی زرج آباد – ‏2016
»اقلیــم و رعایــت اصــل رون« مي باشــد؛ آن چنــان کــه تأثیــر آن در بافــت شــهري و حتــي. تک تـک بناهـا و عناصـر معمـاري داخلـي فضاهـا دیـده مي شـود. در ایـران اسـامی، …

تقسیمات اقلیمی ایران و مروری بر ویژگی های معماری در هر …

۹ آبان ۱۳۹۴ – در این بخش قصد داریم به معرفی ویژگی های هر یک از این 4 اقلیم بپردازیم و مروری مختصر بر ویژگی های معماری هر اقلیم اشته باشیم. در مورد ویژگی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *