گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در 16 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

فروشنده فایل

کد کاربری 3366

کاربر

مقدمه

کارآموزی همانطوری که از نام آن پیداست آموختن کارهایی در راستای با رشتۀ مورد نظرمی باشد؛ و همچنین به عنوان واحد درسی می باشد که بایستی در ابتدا کار آن را اخذ کرده سپس با توجه به آیین نامۀ تعیین شده در دانشگاه به مدت 240 ساعت درمکانی که با انتخاب خود ما و با تأیید دانشگاه صورت می گیرد سپری و گزارشی جهت ارائه آماده کنیم؛ اینجانب ابراهیم نوچمنی نیز با توجه به سیر مراحل و با سعی در رعایت هر چه بهتر به اتمام رساندن این دوره، ادراه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان را به عنوان مکان مورد نظر خود درنظر گرفته وپس از اتمام مراحل اداری به بخش بایگانی معرفی شدم، در آن بخش سرپرست در ابتدای کار با بیان شرح وظایف، وظیفه ای را که به عهدۀ من بود به من گوشزد کرد و با دقت در انجام وظایف توانستم کار با کامپیوتر را که در واقع ثبت نامه ها و کارهایی از قبیل جستجوی نامۀ مورد نظر و… بود به نحو احسن انجام دهم و همچنین در طی این دوره به ارزیابی کاربرد کامپیوتر در بخش های مختلف طبق فهرست تعیین شده پرداخته ام و تا حدودی به علم خود افزوده که به رشتۀ تحریر درآورده و امیدورام که قابل قبول واقع گردد.

3

4

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7

تقدیر و تشکر ………………………………………………………………………………………………………………………………

8

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کار آموزی………………………………………………………………………………..

9

1ـ1 : تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………….

10

2ـ1 : چارت تشکیلات ……………………………………………………………………………………………………………….

11

3ـ1 : شرح وظایف……………………………………………………………………………………………………………………..

12

3ـ1 : شرح وظایف………………………………………………………………………………………………………………..

13

3ـ1 : شرح وظایف………………………………………………………………………………………………………………..

14

3ـ1 : شرح وظایف………………………………………………………………………………………………………………..

3ـ1 : شرح وظایف………………………………………………………………………………………………………………..

16

15

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز ………………………………………………………

16

1ـ2 : تاریخچه کامپیوتر ………………………………………………………………………………………………………..

16

2ـ2 : تعریف کامپیوتر ……………………………………………………………………………………………………………….

16

3ـ2 : مزایای کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………………..

17

1ـ3ـ2 : مزایای کامپیوتر نسبت به انسان ………………………………………………………………………………

17

2ـ3ـ2 : مزایای انسان نسبت به کامپیوتر……………………………………………………………………………….

18

4ـ2 : کاربردهای کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………..

19

1ـ4ـ2 : کاربرد کامپیوتر در اداره ………………………………………………………………………………………..

20

فصل سوم : آزمون آموخته ها ونتایج و پیشنهادات………………………………………………………………………..

20

1ـ3 : آزمون آموخته ها …………………………………………………………………………………………………………

20

2ـ3 : نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………

3ـ3 : پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….

تاریخچه

در جهان طبیعت منابع مختلفی وجود دارد که بیان تاریخچه ای از تمام منابع در این مقوله نمی گنجد لذا از یک منبع مهم طبیعت به نام جنگل و درخت که تشکیل دهندۀ جنگل می باشد اشاره شده علیهذا نظر به اینکه جنگل از درخت تشکیل گردیده است لذا قبلا نکاتی چند دربارۀ درخت به استحضار خوانندگان محترم می رسد. آدمی از بدو پیدایش با درخت ارتباط دائم و مستقیم و غیر مستقیم داشته است و از این جهت به آن با دیده احترام می نگریسته است؛ ایرانیان بخصوص اهالی سیستان به درخت گز احترام بسیار می گذاردند؛ درختان سرو نیز در مردم پارس و پارسیان اثرات بسیار نیکویی باقی گذارده است و به همیت جهت در نقاشی های ایران قدیم و هم اکنون در نقشهای قالی و ترمه و تابلوهای مینیاتور نقش درخت سرو سرخمیده ای به نام جقه مشاهده می شود و سرو معروف کاشمر(ترشیز قدیم) نمونه ای از اهمیت این درخت نزد ایرانیان قدیم بوده است و طبق مندرجات برهان قاطع عمر درخت مزبور قبل از قطع 1450 سال بوده است و هم اکنون در باغ ارم شیراز و باغ فین کاشان درختان سروی دیده می شوند که شاید رد دنیا منحصر به فرد باشند. می گویند برای نخستین بار کیومرث دستور ساختن خانه های مسکونی از شاخه درختان را داده و جمشید از چوب درختان کشتیها ساخته است. در قرآن کریم در چندین سوره ذکری از درختان انجیر و زیتون شده است. در صدر اسلام چوب در تهیۀ محل وعظ و خطابه مساجد مورد استفاده قرار می گرفته و در دوره صفوی آثار درخشان معماری و هنر ایران مجدداً جلوه گر گردیده و چهل ستون و عالی قاپوی اصفهان با استفاده از ستون های درخت چنار برپا گردیده است. ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی در کتاب قانون به ذکر خواص بسیاری ازدرختان و گیاهان پرداخته و از نظر پزشکی برگ، پوست و چوب آنها را مطالعه نموده است.

نکته بسیار جالبی که باید دربارۀ درخت گفت این است که سه درخت قطور یا پنج درخت متوسط اکسیژن لازم برای تنفس یکسال یک انسان را تولید می کند و همین موضوع خود کافی برای بیان اهمیت درخت است.

گزارش كارآموزی كامپیوتر،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری …

مطلب مورد نظر درباره ی گزارش كارآموزی كامپیوتراداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در 16 صفحه ورد قابل ویرایش.

گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – مقدمه. کارآموزی همانطوری که از نام آن پیداست آموختن کارهایی در راستای با رشتۀ مورد نظرمی باشد؛ و همچنین به عنوان واحد درسی می باشد که بایستی در ابتدا کار آن را اخذ کرده سپس با توجه به آیین نامۀ تعیین شده در دانشگاه به مدت 240 ساعت درمکانی که با انتخاب خود ما و با تأیید دانشگاه صورت می گیرد سپری و گزارشی …

گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری …

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم محقق گرامی،شما با جستجوی گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و …

[PDF]PDF: گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره منابع طبیعی و …

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺰﯾﺰ. ﻫﺴﺘﻢ. اﯾﻨﻔﻮﻓﺎﯾﻞ 2017 ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﮔﻞ وارد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ. را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ. اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت. را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ …

گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری …

۲۲ دی ۱۳۹۶ – دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گزارش کار آموزی کامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان دانلود گزارش کارورزی منابع طبیعی دانلود گزارش کارآموزی منابع طبیعی کارآموزی کامپیوتر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری. فهرست مطالب. مقدمه تقدیر و تشکر فصل اول …

سيماي منابع طبيعي نوشهر – اداره کل منابع طبیعی نوشهر – …

4- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان. حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر با وسعت 662،033 هکتار معادل 9/27 درصد از مساحت استان مازندران را در بر دارد و در دامنهٔ شمالی البرز مرکزی و در غرب استان واقع گردیده است. این حوزه یکی از چهار حوزهٔ منابع طبیعی شمال ایران است که به دلیل اهمیتی که دارد به …

برترین پکیج گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و …

۱۸ دی ۱۳۹۶ – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانعنوان محصول دانلودی:گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان یکی از بهترین فایل ها در این موضوع…

خرید فایل( گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و …

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی …

برترین پکیج گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و …

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم اینک شما با جستجوی ((گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -گزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی …

خرید آنلاین گزارش كارآموزی كامپیوتر،اداره منابع طبیعی و …

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام،محصول دانلودی +{{گزارش كارآموزی كامپیوتر،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان}}+آماده ارائه به جویندگان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *