گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11

گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11

گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11 در 90 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 949 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11

فروشنده فایل

کد کاربری 3366

کاربر

«فهرست مطالب»

1-فصل اول

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………… 1

2-فصل دوم

1-2-تاریخچه شهرداری……………………………………………………………………… 3

2-2-تاریخچه منطقه 11………………………………………………………………………. 5

3-2-قواعد كلیه …………………………………………………………………………………. 5

4-2-وظایف شهرداری………………………………………………………………………… 7

5-2-نمودار سازمانی شهرداری…………………………………………………………… 13

6-2-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار……………………………………. 14

7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار……………………………………….. 15

8-2-مقررات استخدامی شهرداری……………………………………………………….. 17

9-2-مقررات جزائی…………………………………………………………………………….. 17

10-2-تعداد پرسنل شهرداری منطقه 11……………………………………………….. 18

11-2-فعالیت های جاری شهرداری……………………………………………………… 19

12-2-اهداف و فعالیت های آتی …………………………………………………………… 20

-مساحت منطقه 11……………………………………………………………………………… 20

-محدوده جغرافیایی منطقه 11………………………………………………………………. 21

-میادین منطقه…………………………………………………………………………………….. 21

-مناطق همجوار…………………………………………………………………………………… 21

-جمعیت ساكن درمنطقه……………………………………………………………………….. 21

-تعداد نواحی………………………………………………………………………………………. 22

-تعداد محله………………………………………………………………………………………… 22

-میانگین سنی جمعیت منطقه ………………………………………………………………… 22

-تعداد خانوار …………………………………………………………………………………….. 22

-رشدجمعیت ……………………………………………………………………………………… 23

-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت………………………………………………….. 23

3-فصل سوم

1-3-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ……………………………….. 24

2-3-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری ……………………………. 25

3-3-شرح وظایف اداره حسابداری ……………………………………………………… 26

4-3-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری …………………………………. 29

5-3-سیستم حسابداری ……………………………………………………………………… 30

6-3-عملكرد اطلاعاتی ………………………………………………………………………… 31

7-3-عملكرد كنترلی ……………………………………………………………………………. 31

8-3-عملكرد خدماتی…………………………………………………………………………… 32

9-3-عوامل سیستم حسابداری ……………………………………………………………. 32

10-3-طرز كار سیستم حسابداری ………………………………………………………. 34

11-3-ورودی سیستم حسابداری ………………………………………………………… 35

12-3-پردازش اطلاعات ……………………………………………………………………… 37

13-3-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ………………………………………. 42

14-3-استفاده كنندگان از اطلاعات مالی ……………………………………………….. 44

15-3-استفاده كنندگان برون سازمانی …………………………………………………. 45

16-3-سایر استفاده كنندگان………………………………………………………………… 49

17-3- استفاده كنندگان درون سازمانی ……………………………………………….. 52

18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی53

19-3-ثبت های هزینه، انبار و اموال …………………………………………………….. 54

20-3-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشاركت …………. 56

21-3-ثبت های درآمد با توضیحات …………………………………………………….. 57

22-3-نگرشی بر سیستم حسابداری كامپیوتری شهرداری …………………….. 66

-منوی اصلی وزیر مجموعه ها……………………………………………………………… 67

-مشاهده دستور دریافت ……………………………………………………………………… 67

-مشاهده سند بهادار …………………………………………………………………………… 72

-تنظیم سند…………………………………………………………………………………………. 73

-حدف سند…………………………………………………………………………………………. 75

-دریافت اسناد از درآمد………………………………………………………………………. 77

-استرداد اسناد به مؤدی……………………………………………………………………… 78

فصل چهارم

1-4-شرح فعالیت های كارآموز …………………………………………………………… 80

طبقه بندی حسابها……………………………………………………………………………….. 83

حسابهای معین …………………………………………………………………………………… 102

گروه و حسابهای تفضیلی ……………………………………………………………………. 106

حسابهای تفضیلی درآمدی …………………………………………………………………… 111

حسابهای تفضیلی هزینه ای …………………………………………………………………. 115

عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)………………………………………… 118

ترازنامه …………………………………………………………………………………………….. 119

نتایج عملكرد (صورت درآمد و هزینه)……………………………………………………. 120

حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ……………………………………… 121

پیوست و ضمائم

مقدمه:

پر واضح است كه اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های كوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یك از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و … برای شهروندان در سطح كلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینكه بتواند در كوتاهترین زمان ممكن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق 22 گانه تهران تسهیم می‌كند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراكز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و … صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای كه میانگین سنی كمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیكه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی كه دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را كه مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها كه جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این كه هر یك از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما كلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مركزی كل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های كلان، در سطح شهر و در نهایت كل كشور تبعیت می‌كنند چنانچه ذكر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد كه این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. شهرداری ها نیز همچون سایر سازمانهای دولتی ضمن ارائه گزارشات دوره ای در زمینه میزان پیشبرد طرح های عمرانی، پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری های شركت های تابعه (دولتی) و نحوه انجام امور محوله خود باید اطلاعاتی راجع به نحوه استفاده از منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته خود را به طور مشروح طبقه بندی شده و در قالب گزارشات مالی كه توسط حسابداران تهیه و مورد تأیید حسابرسان است در اختیار دولت قرار دهد. این اطلاعات ارزشمند مالی علاوه بر نظارت دولت بر امور بیت المال، دولت و مسئولین را در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای آتی یاری می‌كند. آنچنان كه ذكر شده تهیه این اطلاعات مالی به عهده حسابدارانی است كه در دایره حسابداری شهرداری ها، تحت نظر معاونت امور مالی به فعالیت می پردازند. در این گزارش سعی بر این است كه كلیاتی از مراحل و نحوه تنظیم این اطلاعات مطرح گردد.

امید است مورد توجه واقع گردد.

تاریخچه منطقه 11 (معرفی و شناخت اجمالی منطقه):

منطقه 11 شهرداری تهران از بخشهای كلان شهر تهران است سابقه شكل گیری بافتهای مسكونی به اولین تجدید حیات تهران در دهه 1280 هجری قمری باز می گردد و مقارن با آن سالهاست و به پیكره سنتی شهر تهران مربوط می شود.

بدون شك رونق، توسعه و شكل گیری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بین سالهای 1304 تا 1320 كه به تدریج این عناصر یا در محدوده كنونی منطقه 11 ویا در جوار آن است. (عناصری چون راه آهن، دانشگاه، پادگان، بیمارستان و پارك شهر) به طور كلی تا سال 1342 بخشهای مهمی از منطقه 11 از مناطق مرفه نشین و پر رونق تهران محسوب می شود اما همزمان به لحاظ موقعیت مركزی منطقه فعالیت های كارگاهی و بازارهای تخصصی در بخشهای شمالی منطقه رونق یافته است.

گزارش کارآموزی -نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل – دانلود مقاله

گزارش کارآموزی -نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل چکيدهامروزه در اکثر سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد.

دانلود (گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل)

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان به صفحه دانلود فایل(گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل}را دانلود خواهید کرد گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل در 64 صفحه ورد قابل ویرایش.

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل – فایل های …

۱ دی ۱۳۹۶ – دریافت فایل دریافت_فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب. عنوانصفحه. چکيده. 1. فصل اول. تاريخچه فعاليت سازمان اتکاء :6. معاونت مالي:6. مديريت حسابداري مرکز. 6. فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز. 6. مبناي تهيه صورتهاي مالي.. 8.

گزارش کارآموزی حسابداری، نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل – …

گزارش کارآموزی حسابداری، نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل. دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل،امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد انگيزه کاري و حفظ نيروي کارآمد و جذب نيروهاي متخصص تسهيلاتي مانند وام براي آنها در نظر مي …

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگی …

۱۲ تیر ۱۳۹۵ – دانلود کار آموزی نحوه پرداخت وام به پرسنل. گزارش کارورزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها. دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری. خرید گزارش کارورزی رشته حسابداری. گزارش کارورزی رشته حسابداری. گزارش کارآموزی رشته حسابداری. چگونگی اعمال حساب انواع وام. دانلود کاراموزی حسابداری وام …

گزارش کارآموزي حسابداري در هلال‌ احمر | طرح دی ال

گزارش کارآموزی : حسابداری در هلال‌ احمر. رشته : حسابداری. محل کارآموزی : هلال‌ احمر. تعداد صفحات : ۲۴. فرمت فایل : ورد. حجم : ۲۷۶ کیلوبایت. توضیحات : آشنایی با تاریخچه هلال‌ احمر. تشکیلات هلال احمر در همه کشور های جهان , موسسات غیر دولتی و عام المنفعه هستند.این تشکیلات ضمن تابعیت از قوانین داخلی کشورها ،به پشتیبانی از …

مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در سال ١٣٩٦

٣-با حضور رئیس شعبه خشایار و امور شعب بانک ملی پیرو هماهنگی قبلی در جلسه حضور یافتند مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات وام به همکاران در استانها مطرح و در اجرای تفاهم نامه …. ماده ١٢ مبحث چهارم صندوق بازنشستگی و حمایت وکلا و کارآموزان دادگستری ماده ٢ ١-عنوان قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگاشایان دادگستری به صندوق …

لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی(738 عنوان) صفحه 1 – …

98 – گزارش کارآموزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی دشمن زیاری ممسنی 54 99 – گزارش کارآموزی حسابداری – مرکز مخابرات استان فارس 106 100 – گزارش کارآموزی شركت سبزینه وار 44 101 – گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان 80 102 – گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفيت 507 103 – گزارش کارآموزی -نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل …

حسابداری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه‌های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می‌گردد و از پرداخت دستمزد تعدادی … (که شامل وجوه دریافتی و موجودی کالا بود)، تعهّد بانکی، سرمایه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب که در بیلان کار و صورتحساب درآمد یک سازمان به ترتیب گزارش می‌شود.

قانون گذرنامه – وزارت امور خارجه – جمهوری اسلامی ایران

تبصره – مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شكل و قطع و تعداد اوراق و نظاير آن و همچنين سازمان تهيه‌كننده آنها به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد. ….. ‌ماده 61 – ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين‌نامه‌اي است كه از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *